سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
دنیا را بران که محبّت دنیا، کور و کر و لال می کند و سرفرازان را خوار . [امام علی علیه السلام]