سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
یا دانشمند باش یا دانشجو یا شنونده و یا دوستدار و پنجمی مباش که هلاک می گردی . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]