سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
دوست، کسی است که از ستم و تجاوزگری باز دارد و بر انجام دادن خوبی و نیکویی یاری کند . [امام علی علیه السلام]